Skip to content

Hội nghị "Triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ số và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số theo định hướng Luật lưu trữ (sửa đổi)" khu vực phía Bắc

09/12/202361 lượt đọc

Ngày 8/12/2023, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị "Triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ số và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số theo định hướng Luật lưu trữ (sửa đổi)" tại khu vực phía Bắc. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 1272/KH-VTLTNN ngày 8/11/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng thời, phổ biến công văn số 903/VTLTNN-QL II ngày 21/8/2023 về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử, ngày 8/12/2023, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức khai mạc Hội nghị "Triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ số và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số theo định hướng Luật lưu trữ (sửa đổi)" tại khu vực phía Bắc.

Tham dự Hội nghị, có khoảng 170 biểu đến từ 19 các Bộ, ngành trung ương, các đơn vị chức năng và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục VTLTNN; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, cơ sở đào tạo, 6 Sở Thông tin Truyền thông, 21 Sở Nội vụ, Chi Cục Văn thư lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

DangThanhTung_LuuTruSo.jpg (258 KB)

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã khẳng định Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các quốc gia trên thế giới và Ngành Lưu trữ Việt Nam cũng vậy, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã triển khai kế hoạch chuyển đổi số của Cục và đang tích cực nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác chuyển đổi số theo định hướng Luật Lưu trữ (sửa đổi); để hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử tại các cơ quan, tổ chức trên cả nước, Cục đã ban hành công văn số 903/VTLTNN-QL II, hội nghị này nhằm đánh giá tổng quan tình hình lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước và thu thập các ý kiến trong quá trình triển khai; hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về xây dựng lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức. Cục trưởng cũng mong muốn, qua hội nghị các cơ quan, tổ chức có được thêm các thông tin hữu ích để xây dựng, triển khai lưu trữ điện tử tại cơ quan mình.
Trong khuôn khổ chương trình, buổi sáng, các đại biểu được nghe Cục trưởng Cục VTLTNN Đặng Thanh Tùng trình bày chuyên đề "Định hướng Lưu trữ số theo Luật Lưu trữ"; ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trình bày chuyên đề "Thiết lập hệ thống Lưu trữ số cơ quan đáp ứng yêu cầu nộp lưu tài liệu lưu trữ số"; bà Nguyễn Thị Chinh, Phòng Quản lý Văn thư -Lưu trữ II trình bày chuyên đề "Triển khai Công văn số 903/VTLTNN-QL II ngày 21/8/2023 về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử" và bà Nguyễn Hồng Nhung, Công ty Hệ thộng Thông tin, FPT trình bày Giải pháp lưu trữ số nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

TranTrungKien_LuuTruSo.jpg (228 KB)

Ông Trần Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, phát biểu tại Hội nghị.

VuDucTuyen_LuuTruSo.jpg (233 KB)

Ông Vũ Đức Tuyên, Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội chia sẻ về quá trình triển khai chuyển đổi số tại Chi cục và đặt câu hỏi tại Hội nghị. 

LeVanNang_LuuTruSo.jpg (189 KB)

Ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

NguyenThuChinh_LuuTruSo.jpg (185 KB)

Bà Nguyễn Thị Chinh, Phòng Quản lý Văn thư-Lưu trữ II trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

HaDucThanh_LuuTruSo.jpg (225 KB)

Toancanhoinghi_LuuTruSo.jpg (207 KB)

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp theo chương trình, các đại biểu tham dự đã trao đổi và được Ban tổ chức, các báo cáo viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến: Xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung trong cả nước; tiêu chuẩn kết nối phần mềm kho lưu trữ cơ quan và kho lưu trữ lịch sử; tiêu chuẩn xây dựng kho lưu trữ điện tử; các quy trình nghiệp vụ để cơ quan, tổ chức xây dựng kho lưu trữ điện tử và thực hiện lưu trữ điện tử tại các cơ quan…
Ông Vũ Đức Tuyên, Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội chia sẻ về quá trình triển khai chuyển đổi số tại Chi cục và đặt câu hỏi tại Hội nghị. 
Bà Phạm Thị Thu Hương, Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng chia sẻ những vướng mắc trong quá trình xây dựng lưu trữ điện tử của Chi cục.
Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe hướng dẫn sử dụng Phân hệ nộp lưu, tích hợp tài liệu lưu trữ điện tử thuộc Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
(Theo https://luutru.gov.vn)

5/5 (2 bầu chọn)

Quản lý tài liệu số lượng lớn gây nhiều bất cập

Và bạn cần tìm kiếm 1 nhà cung cấp giúp bạn giải quyết vấn đề?
Liên hệ ngay