Skip to content
-

Giải pháp tổng thể Thư viện thông minh

Giải pháp tổng thể Thư viện thông minh

Tư vấn chuyển đổi số Thư viện. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại;

Tư vấn chuyển đổi số Thư viện. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Căn cứ thực hiện:
Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030“
Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tư vấn, thiết kế Thư viện và xây dựng Kho tài liệu số lấy độc giả làm trung tâm:

 1. Ứng dụng Hệ thống phần mềm quản lý thư viện số và tri thức BrainLIB:
  • Tự động hóa hoạt động thư viện để đưa tài liệu phục vụ tới độc giả được nhanh nhất
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu môn học và kiểm định chất lượng thư viện: tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở
   giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.
  • Quản lý mượn tài liệu số tích hợp thanh toán trực tuyến.
  • Tích hợp thiết bị số hóa tự động, thiết bị an ninh thư viện, thiết bị mượn trả tự động 24/7.
  • Kết nối hệ thống thư viện số dùng chung theo giao thức OAI_PMH.
  • Tích hợp tra cứu tập trung cơ sở dữ liệu điện tử Spingerlink, ProQuest
  • Hệ thống báo cáo quản trị tài liệu và phân tích nhu cầu độc giả.
 2. Thiết kế không gian Thư viện mở, không gian đóng đáp ứng yêu cầu đặc thù của mỗi loại hình tài liệu.
 3. Thiết kế không gian Thư viện số trên môi trường mạng internet.
 4. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại vào quản lý Thư viện để độc giả thực hiện mượn trả tài liệu mọi lúc mọi nơi
 5. Mượn trả tài liệu 24/7 bằng công nghệ RFID
 6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào xử lý dữ liệu tự động, phân tích nhu cầu độc giả
 7. Chỉ chỗ tài liệu theo bản đồ
 8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xử lý dữ liệu từ tài liệu gốc ra nhiều loại hình tài liệu, phiên bản khác nhau để độc giả tiếp cận được mọi lúc mọi nơi một cách nhanh nhất: Phiên bản trên Facebook, Youtube, Tik Tok, Zalo, phiên bản để Google tìm kiếm, phiên bản để đưa vào ChatGPT, phiên bản tóm tắt, phiên bản điện tử đầy đủ, phiên bản hoạt hình, phiên bản nhắn tin trên di động, phiên bản dưới dạng các câu trích dẫn ngắn để khai sáng, gây cảm hứng tư duy, phiên bản âm thanh, rồi cả phiên bản in đẹp và cao cấp.
5/5 (3 bầu chọn)

Quản lý tài liệu số lượng lớn gây nhiều bất cập

Và bạn cần tìm kiếm 1 nhà cung cấp giúp bạn giải quyết vấn đề?
Liên hệ ngay