Skip to content
-

Giải pháp tổng thể Lưu trữ tài liệu điện tử

Giải pháp tổng thể Lưu trữ tài liệu điện tử

Tư vấn chuyển đổi số Trung tâm lưu trữ

Chuyển đổi số không còn là một nhu cầu nữa mà là một nhiệm vụ bắt buộc, bởi hiện nay thay vì sử dụng tài liệu giấy truyền thống thì cả xã hội, đặc biệt là nền hành chính công vụ đã chuyển sang sử dụng tài liệu điện tử” đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khi đề cập đến quá trình chuẩn bị ban hành Luật Lưu trữ (sửa đổi),một thay đổi mang tính gốc rễ của ngành Lưu trữ.

Căn cứ thực hiện:

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

- Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

- Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/04/2020 của Thủ tướng

Chính phủ về việc Phê duyệt đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các Cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"

Ứng dụng Giải pháp phần mềm lưu trữ BrainARC

Tu_van_CDS_2.jpg (45 KB)

Hệ thống Quản lý lưu trữ điện tử BrainARC là một hệ thống phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ. Cho phép linh hoạt triển khai cho 2 mô hình:

  • Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
  • Lưu trữ Cơ quan.

BrainARC đáp ứng các yêu cầu:

- Đầy đủ các tính năng đáp ứng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ bao gồm: lập kế hoạch, thu thập, biên mục, lưu trữ, khai thác hồ sơ/ tài liệu

- Tích hợp sẵn dịch vụ:

  • Nhận dạng ký tự quang học OCR. Tự động nhận dạng các trường thông tin hỗ trợ người dùng nhập liệu.
  • Tích hợp sẵn dịch vụ chữ ký số
  • Dịch vụ API cho phép tích hợp với các hệ thống Quản lý văn bản, Cổng thông tin,...

Cung cấp khả năng mã hóa file dữ liệu nhằm tăng cường tính bảo mật dữ liệu, chống việc truy cập trái phép. Dữ liệu được quản lý bảo mật theo từng đơn vị cơ quan lưu trữ

5/5 (2 bầu chọn)

Quản lý tài liệu số lượng lớn gây nhiều bất cập

Và bạn cần tìm kiếm 1 nhà cung cấp giúp bạn giải quyết vấn đề?
Liên hệ ngay