Skip to content
-

Giải pháp và dịch vụ số hóa (OCR)

Giải pháp và dịch vụ số hóa (OCR)

Thu thập, sắp xếp, phân loại tài liệu giấy; Quét tài liệu giấy, kiểm tra kết quả tài liệu quét; Nhập liệu (nhận dạng ký tự - OCR),kiểm tra kết quả nhập liệu; Kết xuất chuyển tài liệu quét, kết quả nhập liệu sang phần mềm Lưu trữ

Thu thập, sắp xếp, phân loại tài liệu giấy; Quét tài liệu giấy, kiểm tra kết quả tài liệu quét; Nhập liệu (nhận dạng ký tự - OCR),kiểm tra kết quả nhập liệu; Kết xuất chuyển tài liệu quét, kết quả nhập liệu sang phần mềm Lưu trữ

5/5 (1 bầu chọn)

Quản lý tài liệu số lượng lớn gây nhiều bất cập

Và bạn cần tìm kiếm 1 nhà cung cấp giúp bạn giải quyết vấn đề?
Liên hệ ngay